©2013 website and hosting by T-net

 Manželia z južného Slovenska sa ocitli v dlhovej špirále, avšak hľadali možnosti riešenia.

Na FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských prác sa obrátili na základe článku zverejneného v miestnych novinách. Kontrolou a analýzou zmlúv o úvere, ktoré v minulosti uzatvorili s bankami a nebankovými subjektmi  sme zistili, že nie sú v súlade so zákonom a sumu preplatenú nad rámec istiny môžu žiadať späť! V spolupráci s advokátskou kanceláriou sa nám pre manželov podarilo vymôcť sumu 2.313,49 €!

Aj vy máte uzatvorené zmluvy o úvere s bankami alebo nebankovými subjektmi? Dajte si ich bezplatne skontrolovať u nás.