©2013 website and hosting by T-net

Viete o tom, že aj zrážky zo mzdy, ktoré vám zamestnávateľ zrazil na základe výzvy banky, nebankovej spoločnosti alebo vymáhačskej spoločnosti môžete požadovať späť?

Pán M. uzatvoril s nebankovou spoločnosťou P. niekoľko zmlúv o úveroch. Pán M. sa dostal neskôr do problémov a nestíhal svoje úvery splácať. Nebanková spoločnosť P., preto vyzvala zamestnávateľa pána M., aby mu vykonával zrážky zo mzdy na základe dohôd o zrážkach zo mzdy, ktoré pán M. podpísal bez toho, že by si to pamätal, súčasne pri podpise zmlúv o poskytnutí úverov. Zrážky zo mzdy boli vykonávané niekoľko mesiacov až kým sa pán M. nerozhodol dať si overiť, či je takýto postup nebankovej spoločnosti v poriadku.

Po zistení stavu veci bol podaný samostatný návrh na neodkladné opatrenie vo vzťahu ku každej úverovej zmluve a s ňou súvisiacou zrážkou zo mzdy, pričom okresný súd všetkým návrhom vyhovel a výkon zrážok zo mzdy zakázal.

Súčasne bolo zistené, že úverové zmluvy, ktoré pripravila nebanková spoločnosť P. odporujú zákonu, a preto pán M. nie je povinný platiť nebankovke žiadne úroky a poplatky.

Nakoľko však pán M. už zaplatil všetky požičané sumy rovnako ako aj časť úrokov a poplatkov, žiada teraz súdnou cestou naspäť od spoločnosti P. úroky a poplatky, na ktoré nemala zákonný nárok.